Khoảnh khắc ông Donald Trump lên trực thăng từ biệt Nhà Trắng

Khoảnh khắc ông Donald Trump lên trực thăng từ biệt Nhà Trắng

Khoảnh khắc ông Donal Trump lên trực thăng từ biệt Nhà Trắng, trước khi diễn ra lễ nhậm chức của tân Tổng...
Ông Joe Biden chuẩn bị cho lễ nhậm chức Tổng thống 'không giống ai'

Ông Joe Biden chuẩn bị cho lễ nhậm chức Tổng thống 'không giống ai'

Twitter, Facebook chuẩn bị bàn giao tài khoản Nhà Trắng cho tân Tổng thống Mỹ Joe Biden

Twitter, Facebook chuẩn bị bàn giao tài khoản Nhà Trắng cho tân Tổng thống Mỹ Joe Biden

Donald Trump rời Nhà Trắng, quyền lực mới của Mỹ xuất hiện

Donald Trump rời Nhà Trắng, quyền lực mới của Mỹ xuất hiện

Ngày nhậm chức của ông Trump là chỉ dấu cho 4 năm sau đó

Ngày nhậm chức của ông Trump là chỉ dấu cho 4 năm sau đó

Động thái phút chót của ông Trump trước khi rời Nhà Trắng

Động thái phút chót của ông Trump trước khi rời Nhà Trắng

Tổng thống Trump rời Nhà Trắng như thế nào?

Tổng thống Trump rời Nhà Trắng như thế nào?

Trump không dự lễ nhậm chức, Biden gặp khó khi chuyển vào Nhà Trắng

Trump không dự lễ nhậm chức, Biden gặp khó khi chuyển vào Nhà Trắng

Màn chia tay lạnh nhạt 'lịch sử' của Tổng thống Trump

Màn chia tay lạnh nhạt 'lịch sử' của Tổng thống Trump

Nhà Trắng tổ chức lễ chia tay Tổng thống Trump trong ngày nhậm chức của ông Biden

Nhà Trắng tổ chức lễ chia tay Tổng thống Trump trong ngày nhậm chức của ông Biden

Ông Trump bỏ một loạt thông lệ trong ngày chuyển giao quyền lực

Ông Trump bỏ một loạt thông lệ trong ngày chuyển giao quyền lực

Nhà Trắng lên kế hoạch chia tay ông Trump trước lễ nhậm chức của ông Biden

Nhà Trắng lên kế hoạch chia tay ông Trump trước lễ nhậm chức của ông Biden

Cảnh nhân viên tất bật dọn đồ rời Nhà Trắng

Nhân viên bận rộn chuyển đồ rời Nhà Trắng

Nhân viên bận rộn chuyển đồ rời Nhà Trắng

Hé lộ kế hoạch rời Nhà Trắng lần cuối của ông Trump

Hé lộ kế hoạch rời Nhà Trắng lần cuối của ông Trump

Nhân viên Nhà Trắng lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời đi

Nhân viên Nhà Trắng lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời đi

Chuẩn bị rời Nhà Trắng, bà Melania lặng lẽ dọn đồ vì sợ ông Trump nổi giận

Chuẩn bị rời Nhà Trắng, bà Melania lặng lẽ dọn đồ vì sợ ông Trump nổi giận