Phụ nữ Thủ đô thi đua tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp

Phụ nữ Thủ đô thi đua tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội xác định nội dung phong trào thi đua năm 2021 là: 'Phụ nữ Thủ đô đoàn...