Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi giấy phép hoạt động 5 cơ quan báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi giấy phép hoạt động 5 cơ quan báo chí

Thực hiện quy hoạch báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định rút giấy phép hoạt động của 5...
Một số cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép từ 1/3

Một số cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép từ 1/3