Vốn FDI cấp tập vào Đồng Nai

Vốn FDI cấp tập vào Đồng Nai

Ba dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vừa được cấp phép có tổng vốn đầu tư đăng ký 190 triệu...