Khóa mới phấn đấu có 25 - 50 Đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng

Khóa mới phấn đấu có 25 - 50 Đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cơ cấu ĐBQH khóa mới phấn đấu người ngoài đảng từ 25-50;...
Giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV ở khối Trung ương là 207 đại biểu

Giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV ở khối Trung ương là 207 đại biểu

Trung ương sẽ có 207 đại biểu trong Quốc hội khóa XV

Trung ương sẽ có 207 đại biểu trong Quốc hội khóa XV

Tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách, giảm đại biểu ở các cơ quan Đảng, Chính phủ

Tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách, giảm đại biểu ở các cơ quan Đảng, Chính phủ

Thành viên Chính phủ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV có thể giảm

Thành viên Chính phủ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV có thể giảm

Lào công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa IX

Lào công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa IX

Bầu cử ĐBQH, HĐND: Kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền

Bầu cử ĐBQH, HĐND: Kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền

Hơn 4 triệu cử tri Lào chuẩn bị tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa IX

Hơn 4 triệu cử tri Lào chuẩn bị tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa IX

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tập huấn công tác bầu cử

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tập huấn công tác bầu cử

Vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị hiệp thương giới thiệu ứng viên ĐBQH

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị hiệp thương giới thiệu ứng viên ĐBQH

Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách phải đủ tuổi tham gia ít nhất trọn một nhiệm kỳ

Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách phải đủ tuổi tham gia ít nhất trọn một nhiệm kỳ

Điều kiện đảng viên ứng cử đại biểu HĐND

Điều kiện đảng viên ứng cử đại biểu HĐND

Tăng cường giám sát để phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử

Tăng cường giám sát để phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử

Nhiều điểm mới trong quá trình hiệp thương đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp

Nhiều điểm mới trong quá trình hiệp thương đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp

Các điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Các điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Không giới thiệu ứng cử người có tham vọng quyền lực

Không giới thiệu ứng cử người có tham vọng quyền lực

10 nội dung nổi bật trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

10 nội dung nổi bật trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cán bộ Quân đội, Công an ứng cử ĐBQH phải có quân hàm từ Đại tá trở lên

Cán bộ Quân đội, Công an ứng cử ĐBQH phải có quân hàm từ Đại tá trở lên

Ông Phạm Minh Chính: Không giới thiệu người có tham vọng quyền lực ứng cử đại biểu Quốc hội

Ông Phạm Minh Chính: Không giới thiệu người có tham vọng quyền lực ứng cử đại biểu Quốc hội

Nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội từ 22/2/2021

Nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội từ 22/2/2021

Phiếu tín nhiệm không quá bán bị loại khỏi danh sách giới thiệu ứng cử ĐBQH

Phiếu tín nhiệm không quá bán bị loại khỏi danh sách giới thiệu ứng cử ĐBQH

Ứng cử ĐBQH phải kê khai tài sản: Bài học từ vụ hộ chiếu Síp

Ứng cử ĐBQH phải kê khai tài sản: Bài học từ vụ hộ chiếu Síp