Cán bộ Vụ Thị trường trong nước bị đình chỉ vì đánh bạc

ông Nguyễn Quang Huy, cán bộ Phòng Hàng hóa dịch vụ thuộc Vụ Thị trường trong nước bị đình chỉ công tác để...
1 cán bộ Bộ Công thương bị đình chỉ công tác do đánh bạc

1 cán bộ Bộ Công thương bị đình chỉ công tác do đánh bạc

Cán bộ Vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương bị khởi tố

Cán bộ Vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương bị khởi tố

Tạm đình chỉ công tác 1 cán bộ Bộ Công thương vì đánh bạc

Tạm đình chỉ công tác 1 cán bộ Bộ Công thương vì đánh bạc

Bộ Công Thương đình chỉ công tác công chức vi phạm

Bộ Công Thương đình chỉ công tác công chức vi phạm

Một chuyên viên của Bộ Công thương bị khởi tố

Một chuyên viên của Bộ Công thương bị khởi tố

Công chức bị khởi tố vì đánh bạc, Bộ Công Thương nói gì?

Công chức bị khởi tố vì đánh bạc, Bộ Công Thương nói gì?

Bộ Công Thương tạm đình chỉ công tác 1 công chức bị khởi tố

Bộ Công Thương tạm đình chỉ công tác 1 công chức bị khởi tố

Bộ Công Thương tạm đình chỉ công chức bị khởi tố tội đánh bạc

Bộ Công Thương tạm đình chỉ công chức bị khởi tố tội đánh bạc

Đình chỉ công tác một cán bộ Bộ Công thương do bị khởi tố vì đánh bạc

Đình chỉ công tác một cán bộ Bộ Công thương do bị khởi tố vì đánh bạc

Một cán bộ của Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương bị khởi tố

Một cán bộ của Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương bị khởi tố

Tham gia đánh bạc, một công chức bị đình chỉ công tác

Tham gia đánh bạc, một công chức bị đình chỉ công tác

Vụ cán bộ Vụ Thị trường trong nước bị bắt: Bộ Công thương lên tiếng

Vụ cán bộ Vụ Thị trường trong nước bị bắt: Bộ Công thương lên tiếng

Bộ Công Thương nói gì sau khi cán bộ bị khởi tố?

Bộ Công Thương nói gì sau khi cán bộ bị khởi tố?

Khởi tố một cán bộ của Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Khởi tố một cán bộ của Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương

Tham gia đánh bạc, một công chức Vụ Thị trường trong nước bị đình chỉ công tác

Tham gia đánh bạc, một công chức Vụ Thị trường trong nước bị đình chỉ công tác

Cán bộ bị khởi tố, Bộ Công Thương lập tức lên tiếng

Cán bộ bị khởi tố, Bộ Công Thương lập tức lên tiếng