Giải bài toán kinh tế khu vực ASEAN

Giải bài toán kinh tế khu vực ASEAN

Cả ASEAN lẫn Ngân hàng phát triển châu Á và Ngân hàng thế giới (WB) đều dự đoán nền kinh tế Đông Nam Á giảm...