Thăm 'Vương Quốc Nồi Đất', nơi giữ lửa nghề hàng trăm năm

Thăm 'Vương Quốc Nồi Đất', nơi giữ lửa nghề hàng trăm năm

Nghề làm nồi đất ở xã Trù Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã có lịch sử hàng trăm năm, cứ cha truyền con nối...
Cận cảnh đốt lò nấu nồi đất 'kiểu mới' ở Trù Sơn

Cận cảnh đốt lò nấu nồi đất 'kiểu mới' ở Trù Sơn