4 thời khắc 'đen tối', chìm trong đau thương nhất lịch sử Mỹ

4 thời khắc 'đen tối', chìm trong đau thương nhất lịch sử Mỹ

Trong hơn 100 năm qua, nước Mỹ đối mặt với một số sự kiện 'đen tối', khiến người dân Mỹ phải chịu những mất...
Những sự kiện đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ

Những sự kiện đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ