Nhiều giải pháp chống thất thu thuế giao dịch trên sàn thương mại điện tử

Nhiều giải pháp chống thất thu thuế giao dịch trên sàn thương mại điện tử

Thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã có nhiều giải pháp nhằm quản lý thuế với hoạt động kinh doanh trên sàn...
Quản lý thuế đối với kinh tế số gặp vướng mắc gì?

Quản lý thuế đối với kinh tế số gặp vướng mắc gì?

Hoạt động thương mại điện tử: Nhiều giải pháp chống thất thu thuế

Hoạt động thương mại điện tử: Nhiều giải pháp chống thất thu thuế

'Siết' thuế thương mại điện tử xuyên biên giới

'Siết' thuế thương mại điện tử xuyên biên giới

Thu nghìn tỷ tiền thuế của các cá nhân thu nhập 'khủng' từ Facebook, Google

Thu nghìn tỷ tiền thuế của các cá nhân thu nhập 'khủng' từ Facebook, Google

Thấy gì từ 3 đơn vị thu thuế thương mại điện tử nhiều nhất nước?

Thấy gì từ 3 đơn vị thu thuế thương mại điện tử nhiều nhất nước?

Thu thuế quảng cáo từ Google, YouTube, Facebook đạt hơn 1.100 tỷ đồng

Thu thuế quảng cáo từ Google, YouTube, Facebook đạt hơn 1.100 tỷ đồng

Người trẻ tự nguyện nộp thuế hàng chục tỉ

Người trẻ tự nguyện nộp thuế hàng chục tỉ

Người trẻ nộp thuế 'khủng'

Người trẻ nộp thuế 'khủng'

Tại sao cô gái ở Hà Nội kiếm 330 tỷ nhưng chỉ đóng thuế 23 tỷ đồng?

Tại sao cô gái ở Hà Nội kiếm 330 tỷ nhưng chỉ đóng thuế 23 tỷ đồng?

Hà Nội: Thu thuế qua thương mại điện tử tăng gấp gần 5 lần

Hà Nội: Thu thuế qua thương mại điện tử tăng gấp gần 5 lần

Sẽ chuyển sang điều tra, khởi tố nếu trốn nộp thuế

Sẽ chuyển sang điều tra, khởi tố nếu trốn nộp thuế

Một cá nhân ở Hà Nội nộp thuế 23 tỷ đồng từ hoạt động thương mại điện tử

Một cá nhân ở Hà Nội nộp thuế 23 tỷ đồng từ hoạt động thương mại điện tử

Năm 2020, Hà Nội thu thuế 123 tỷ từ hoạt động thương mại điện tử

Năm 2020, Hà Nội thu thuế 123 tỷ từ hoạt động thương mại điện tử

Một cá nhân kinh doanh online ở Hà Nội nộp thuế 23 tỷ đồng

Một cá nhân kinh doanh online ở Hà Nội nộp thuế 23 tỷ đồng

Kinh doanh online, một cá nhân ở Hà Nội nộp thuế 23 tỷ đồng

Kinh doanh online, một cá nhân ở Hà Nội nộp thuế 23 tỷ đồng