Hà Nội 'tuýt còi' 50 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội gần 29 tỷ đồng

Hà Nội 'tuýt còi' 50 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội gần 29 tỷ đồng

Công ty CP Tường kính TID có 123 lao động đăng ký đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), đến đầu tháng 1/2021 đã nợ...