Hỗ trợ trồng cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP

Hỗ trợ trồng cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP

Theo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, năm 2020, đơn vị tập trung hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình thâm...
Đồng Nai phát triển cả ngàn ha sản xuất theo chuẩn GAP

Đồng Nai phát triển cả ngàn ha sản xuất theo chuẩn GAP