Hà Nội nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ cung cấp điện

Hà Nội nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ cung cấp điện

Sở Công Thương Hà Nội được giao nhiệm vụ giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống dưới 3,55%, tiếp tục nâng cao...