Con nuôi đồn biên phòng

Con nuôi đồn biên phòng

Không chỉ thực hiện sứ mệnh bảo vệ biên cương Tổ quốc, những người lính đồn biên phòng Leng Su Sìn (Bộ chỉ...
Vượt núi đá hiểm trở đưa con nuôi đồn biên phòng về đón Tết người Mông

Vượt núi đá hiểm trở đưa con nuôi đồn biên phòng về đón Tết người Mông