Bình Định chỉ đạo xử nghiêm xe quá tải ở thị xã An Nhơn

Bình Định chỉ đạo xử nghiêm xe quá tải ở thị xã An Nhơn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo xử lý xe quá tải trên địa bàn thị xã An Nhơn sau khi Báo Giao thông...