'Hồi sinh' người chết dưới dạng chatbot giúp người thân... đỡ nhớ

'Hồi sinh' người chết dưới dạng chatbot giúp người thân... đỡ nhớ

Theo bằng sáng chế của Microsoft, dữ liệu hình ảnh, giọng nói, bài viết trên mạng xã hội, tin nhắn điện tử...