Trải nghiệm Sài Gòn đa chiều qua camera của Galaxy S21 Ultra

Trải nghiệm Sài Gòn đa chiều qua camera của Galaxy S21 Ultra

Không thay đổi quá nhiều về trang bị phần cứng camera so với người tiền nhiệm, song Galaxy S21 Ultra vẫn...