Làng chổi đót duy nhất Sài Gòn tất bật vào vụ Tết

Làng chổi đót duy nhất Sài Gòn tất bật vào vụ Tết

Những ngày đầu tháng Chạp, xóm chổi đót ở Quận 6, TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị chổi để bán Tết.
Tiếng chổi áo xanh

Tiếng chổi áo xanh