Người phụ nữ 50 năm làm nghề bắt rắn

Người phụ nữ 50 năm làm nghề bắt rắn

Chau Ka-ling là một chuyên gia bắt rắn được chứng nhận duy nhất ở Hong Kong (Trung Quốc). Cô cũng sở hữu...

Người phụ nữ suốt gần nửa thế kỷ hành nghề bắt rắn