Chevrolet Caprice 1989 'Người Khổng Lồ Xanh' chỉ 923 triệu đồng

Chevrolet Caprice 1989 'Người Khổng Lồ Xanh' chỉ 923 triệu đồng

Chiếc xe Chevrolet Caprice đời 1989 độc đáo này được độ phong cách đầy ấn tượng như 'Người Khổng Lồ Xanh',...