Những ngày cuối cùng của cầu Rào hơn 40 năm tuổi

Những ngày cuối cùng của cầu Rào hơn 40 năm tuổi

Để phục vụ thi công dự án cầu mới, TP Hải Phòng sẽ cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Rào kể từ 0h...
Từ 0 giờ ngày mai (14/1), cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Rào

Từ 0 giờ ngày mai (14/1), cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Rào