Công ty TNHH Thắng Lợi: Cải tiến tăng năng suất lao động 35%

Công ty TNHH Thắng Lợi: Cải tiến tăng năng suất lao động 35%

Với công suất thiết kế 10.000 tấn sản phẩm/năm, Công ty TNHH Thắng Lợi đang dần phấn đấu trở thành doanh...