Phung phí khí quý, thiên hà xa xôi đang chết dần chết mòn

Phung phí khí quý, thiên hà xa xôi đang chết dần chết mòn

Các nhà thiên văn lần đầu chứng kiến cái chết của một thiên hà xa xôi, cách Trái đất 9 tỷ năm ánh sáng.
Phát hiện vật thể 'vượt thời gian' phun ra 10.000 mặt trời khí

Phát hiện vật thể 'vượt thời gian' phun ra 10.000 mặt trời khí