Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ

Trong năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy đã xét tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.975 đảng viên vào các dịp...
Truy tặng Đại úy Nguyễn Tuấn Minh Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Truy tặng Đại úy Nguyễn Tuấn Minh Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'