'Biến người thành chó' để dắt đi dạo trong giờ giới nghiêm

'Biến người thành chó' để dắt đi dạo trong giờ giới nghiêm

Một phụ nữ Canada bị cảnh sát phạt vì biến 'người thành chó' để dắt đi bộ trong giờ giới nghiêm ở tỉnh Quebec.
Chồng giả làm chó để vợ dắt đi dạo trong giờ giới nghiêm

Chồng giả làm chó để vợ dắt đi dạo trong giờ giới nghiêm