Nvidia công bố GeForce RTX 3060 giá 329 USD

Nvidia công bố GeForce RTX 3060 giá 329 USD

RTX 3060 có giá thành trên hiệu năng rất hấp dẫn, đáng kể nhất là khả năng ray-tracing.