Thủy hử: Ngưu Nhị coi thường người bán đao và cái kết

Do không có lộ phí Dương Chí phải đi bán bảo đao, những Ngưu Nhị đến gây sự muốn đoạt lấy đao, lại còn muốn...