Chương trình nghệ thuật 'Mãi mãi niềm tin theo Đảng'

Chương trình nghệ thuật 'Mãi mãi niềm tin theo Đảng'

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng...
Chương trình nghệ thuật 'Đảng cho ta mùa xuân' không có khán giả xem trực tiếp

Chương trình nghệ thuật 'Đảng cho ta mùa xuân' không có khán giả xem trực tiếp

Chương trình 'Sắt son niềm tin theo Đảng' chào mừng thành công Đại hội XIII

Chương trình 'Sắt son niềm tin theo Đảng' chào mừng thành công Đại hội XIII

Chương trình nghệ thuật ' Đảng cho ta mùa xuân' biểu diễn không khán giả để đề phòng chống dịch Covid-19

Chương trình nghệ thuật ' Đảng cho ta mùa xuân' biểu diễn không khán giả để đề phòng chống dịch Covid-19

Chùm ảnh: Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIII

Chùm ảnh: Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIII

Những hình ảnh ấn tượng chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Khát vọng - Tỏa sáng'

Những hình ảnh ấn tượng chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Khát vọng - Tỏa sáng'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Khát vọng - Tỏa sáng'

Bừng tỏa hào khí Việt Nam

Bừng tỏa hào khí Việt Nam

Hoành tráng Khát vọng - Tỏa sáng mừng Đảng, mừng Xuân

Hoành tráng Khát vọng - Tỏa sáng mừng Đảng, mừng Xuân

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chương trình nghệ thuật 'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

Chương trình nghệ thuật 'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

Ý nghĩa chương trình 'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

Ý nghĩa chương trình 'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

Hoành tráng chương trình 'Khát vọng - Tỏa sáng' mừng thành công Đại hội XIII

Hoành tráng đêm nhạc Khát vọng - Tỏa sáng

Hoành tráng đêm nhạc Khát vọng - Tỏa sáng

Chương trình nghệ thuật Khát vọng -Tỏa sáng chào mừng thành công Đại hội Đảng

Chương trình nghệ thuật Khát vọng -Tỏa sáng chào mừng thành công Đại hội Đảng

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: Đánh dấu mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: Đánh dấu mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật 'Khát vọng - Tỏa sáng' mừng Đại hội XIII của Đảng

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật 'Khát vọng - Tỏa sáng' mừng Đại hội XIII của Đảng

Đại nhạc hội 'Khát vọngTỏa sáng'

Đại nhạc hội 'Khát vọngTỏa sáng'

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Nhiều chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân

Nhiều chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội XIII

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội XIII

Rộn ràng các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội

Rộn ràng các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội

Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại nhạc hội mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới

Đại nhạc hội mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới

Chương trình nghệ thuật 'Em là mầm non của Đảng'

Chương trình nghệ thuật 'Em là mầm non của Đảng'

Đoàn Nghệ thuật Trống hội diễn mở màn chương trình 'Khát vọng – Tỏa sáng'

Đoàn Nghệ thuật Trống hội diễn mở màn chương trình 'Khát vọng – Tỏa sáng'

Chương trình nghệ thuật 'Khát vọng - Tỏa sáng' đề cao tính giải trí, mới mẻ

Chương trình nghệ thuật 'Khát vọng - Tỏa sáng' đề cao tính giải trí, mới mẻ