Cách tra cứu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại nhà trên điện thoại di động thông minh

Cách tra cứu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại nhà trên điện thoại di động thông minh

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, BHXH Việt Nam vừa đưa ứng dụng VssID vào sử dụng nhằm giúp người dân dễ...
BHXH Việt Nam cắt giảm còn 25 thủ tục hành chính

BHXH Việt Nam cắt giảm còn 25 thủ tục hành chính

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT

Quảng Bình: Năm 2020 có 67.541 người tham gia BHXH bắt buộc

Quảng Bình: Năm 2020 có 67.541 người tham gia BHXH bắt buộc

Sẽ điều chỉnh mức đóng, tiền lương tính đóng BHXH

Sẽ điều chỉnh mức đóng, tiền lương tính đóng BHXH

Hoàn thiện quy trình hỗ trợ tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hoàn thiện quy trình hỗ trợ tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thủ tục điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất 2021

Thủ tục điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội, cấp sổ bảo hiểm xã hội mới nhất 2021

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người thụ hưởng chính sách

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người thụ hưởng chính sách

Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Học Bác để phục vụ Nhân dân tốt hơn

Bảo hiểm xã hội Hà Nội: Học Bác để phục vụ Nhân dân tốt hơn

Hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh

Hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc với BHXH tỉnh Thanh Hóa

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc với BHXH tỉnh Thanh Hóa

Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Đồng Nai hiện có hơn 808 ngàn người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nỗ lực tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội

Nỗ lực tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Gần 26,6 nghìn tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Gần 26,6 nghìn tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

BHXH tỉnh: Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương

BHXH tỉnh: Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương

Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội: Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội: Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động