Trồng rau ở châu Phi, bộ đội Việt Nam khiến bạn bè quốc tế nể phục

Trồng rau ở châu Phi, bộ đội Việt Nam khiến bạn bè quốc tế nể phục

Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng 'mũ nồi xanh' của QĐND Việt Nam như một đại sứ, là cầu nối giữa Việt Nam với...
Sẵn sàng vì nhiệm vụ gian khó

Sẵn sàng vì nhiệm vụ gian khó