Vụ nữ sinh lớp 7 sinh con: Báo động lỗ hổng giáo dục giới tính từ gia đình

Vụ nữ sinh lớp 7 sinh con: Báo động lỗ hổng giáo dục giới tính từ gia đình

Vụ nữ sinh lớp 7 tại Bà Rịa – Vũng Tàu suốt quá trình mang thai không ai hay biết cho đến khi tự sinh con...
Nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm, công an vào cuộc điều tra

Nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm, công an vào cuộc điều tra

Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm

Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm

Sẽ khởi tố để điều tra vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh

Sẽ khởi tố để điều tra vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh

Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh

Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh

Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh

Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh

Vụ học sinh lớp 7 tự sinh con: Xuất hiện thanh niên 30 tuổi nhận là ba của đứa trẻ

Vụ học sinh lớp 7 tự sinh con: Xuất hiện thanh niên 30 tuổi nhận là ba của đứa trẻ

Nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: Mang thai 7 tháng vẫn nhảy sào?

Nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: Mang thai 7 tháng vẫn nhảy sào?

Nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: 'Đâu phải tránh nói chuyện nhạy cảm thì các em không quan hệ tình dục!'

Nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: 'Đâu phải tránh nói chuyện nhạy cảm thì các em không quan hệ tình dục!'

Vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con: Xuất hiện người đàn ông 30 tuổi nhận là cha đứa bé

Vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con: Xuất hiện người đàn ông 30 tuổi nhận là cha đứa bé

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con: Nước mắt người mẹ

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con: Nước mắt người mẹ

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm: Có người đàn ông 30 tuổi đến nhận là cha cháu bé

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm: Có người đàn ông 30 tuổi đến nhận là cha cháu bé

Vụ nữ sinh lớp 7 sinh con: Người đàn ông nhận là cha của đứa bé

Vụ nữ sinh lớp 7 sinh con: Người đàn ông nhận là cha của đứa bé

Vụ nữ sinh lớp 7 sinh con ở nhà: Người đàn ông 30 tuổi đến nhận là cha đứa bé

Vụ nữ sinh lớp 7 sinh con ở nhà: Người đàn ông 30 tuổi đến nhận là cha đứa bé

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm: Giờ thể dục vẫn chạy nhảy bình thường

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm: Giờ thể dục vẫn chạy nhảy bình thường

Bà Rịa - Vũng Tàu: Học sinh lớp 7 tự sinh con, cắt dây rốn trong nhà tắm

Bà Rịa - Vũng Tàu: Học sinh lớp 7 tự sinh con, cắt dây rốn trong nhà tắm

Công an huyện Châu Đức thông tin vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con

Công an huyện Châu Đức thông tin vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con

Nữ sinh lớp 7 sinh con trong phòng tắm

Nữ sinh lớp 7 sinh con trong phòng tắm

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nữ sinh lớp 7 tự sinh con một mình trong nhà vệ sinh

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nữ sinh lớp 7 tự sinh con một mình trong nhà vệ sinh

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong phòng tắm

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong phòng tắm

Nữ sinh lớp 7 sinh con trong phòng tắm

Nữ sinh lớp 7 sinh con trong phòng tắm

Bà Rịa - Vũng Tàu: Một học sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm

Bà Rịa - Vũng Tàu: Một học sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm

Nữ sinh lớp 7 nghỉ học, tự sinh con ở phòng tắm

Nữ sinh lớp 7 nghỉ học, tự sinh con ở phòng tắm

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong phòng tắm

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong phòng tắm

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh

Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh