Trung tâm Xử lý tin giả hoạt động ra sao?

Trung tâm Xử lý tin giả hoạt động ra sao?

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam tiếp nhận và xử lý tin giả với quy trình gồm ba bước.
Việt Nam ra mắt Trung tâm xử lý tin giả

Việt Nam ra mắt Trung tâm xử lý tin giả

Cộng đồng cần chung tay lan tỏa sự thật đẩy lùi tin giả

Cộng đồng cần chung tay lan tỏa sự thật đẩy lùi tin giả

Trung tâm Xử lý tin giả tiếp nhận phản ánh trực tuyến và qua tổng đài 18008108

Trung tâm Xử lý tin giả tiếp nhận phản ánh trực tuyến và qua tổng đài 18008108

Việt Nam chính thức có trung tâm xử lý tin giả

Việt Nam chính thức có trung tâm xử lý tin giả

Làm gì khi phát hiện tin giả?

Làm gì khi phát hiện tin giả?

Bộ TT&TT thành lập trung tâm xử lý tin giả

Bộ TT&TT thành lập trung tâm xử lý tin giả

Ra mắt trung tâm xử lý tin giả

Ra mắt trung tâm xử lý tin giả

Tiếp nhận, phản ánh tin giả qua đầu số 18008108

Tiếp nhận, phản ánh tin giả qua đầu số 18008108

Ra mắt Trung tâm xử lý tin giả

Ra mắt Trung tâm xử lý tin giả

Việt Nam lần đầu tiên có Trung tâm xử lý tin giả

Việt Nam lần đầu tiên có Trung tâm xử lý tin giả

Việt Nam có Cổng thông tin tiếp nhận, phản ánh tin giả

Việt Nam có Cổng thông tin tiếp nhận, phản ánh tin giả

Công bố Cổng thông tin tiếp nhận, công bố tin giả

Công bố Cổng thông tin tiếp nhận, công bố tin giả

Khai trương Cổng thông tin, đầu số tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Khai trương Cổng thông tin, đầu số tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả

Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả

Ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Việt Nam chính thức có cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Việt Nam chính thức có cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Khai trương cổng thông tin và đầu số phản ánh tin giả

Khai trương cổng thông tin và đầu số phản ánh tin giả

Ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả

Ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả

Việt Nam có Trung tâm Xử lý tin giả

Việt Nam có Trung tâm Xử lý tin giả

Chính thức ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Chính thức ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Ra mắt cổng thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả

Thành lập Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam

Thành lập Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam