Các nhà khoa học vừa phát hiện một cách di chuyển hoàn toàn mới của loài rắn

Các nhà khoa học vừa phát hiện một cách di chuyển hoàn toàn mới của loài rắn

Các nhà nghiên cứu đã đặt tên phương thức di chuyển này là 'lasso locomotion'.