Cảnh báo: Doanh nghiệp Việt bị công ty nước ngoài lừa đảo đặt cọc hàng nhập khẩu

Cảnh báo: Doanh nghiệp Việt bị công ty nước ngoài lừa đảo đặt cọc hàng nhập khẩu

Một doanh nghiệp Việt Nam bị doanh nghiệp nước ngoài làm chứng từ giả lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc hàng...