Khi vaccine biến thành vũ khí

Khi vaccine biến thành vũ khí

Ở thời điểm cuộc chiến chống COVID vẫn là chủ đề nóng nhất toàn cầu, những liều vaccine cũng đang bị biến...