Động đất mạnh 6,1 độ làm rung chuyển một số nơi tại Guatemala

Động đất mạnh 6,1 độ làm rung chuyển một số nơi tại Guatemala

Các rung lắc do trận động đất gây ra có thể cảm nhận được ở các khu dân cư duyên hải phía Nam cũng như khu...
Lại xảy ra động đất ở Indonesia

Lại xảy ra động đất ở Indonesia