Xem người Nga tập thái cực quyền điều trị Covid-19

Xem người Nga tập thái cực quyền điều trị Covid-19

Một số người dân Nga cho biết, sức khỏe họ sau khi trị khỏi Covid-19 đã hồi phục phần nào nhờ môn võ Thái...
Bệnh nhân Covid-19 ở Nga tập Thái cực quyền

Bệnh nhân Covid-19 ở Nga tập Thái cực quyền