Ngành thanh tra phát động phong trào thi đua năm 2021

Ngành thanh tra phát động phong trào thi đua năm 2021

Tổng Thanh tra Chính phủ phát động phong trào thi đua năm 2021 trong phạm vi toàn ngành Thanh tra với chủ...
Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm, 37 người đứng đầu bị xử lý

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm, 37 người đứng đầu bị xử lý

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra

Tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm

Tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm

Uy tín của ngành thanh tra được nâng lên

Uy tín của ngành thanh tra được nâng lên

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực

Thanh tra thành phố Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý

Thanh tra thành phố Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý

Chú trọng thanh tra đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở

Chú trọng thanh tra đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở

Thanh tra đột xuất các lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu

Thanh tra đột xuất các lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu

Thực hiện công tác thanh tra có trọng tâm, hiệu quả, tránh chồng chéo

Thực hiện công tác thanh tra có trọng tâm, hiệu quả, tránh chồng chéo

Triển khai nhiệm vụ ngành thanh tra năm 2021

Triển khai nhiệm vụ ngành thanh tra năm 2021

Thanh tra phải tập trung giải quyết các vấn đề được dư luận quan tâm

Thanh tra phải tập trung giải quyết các vấn đề được dư luận quan tâm

Thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm, giảm chồng chéo ảnh hưởng đến thu hút đầu tư

Thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm, giảm chồng chéo ảnh hưởng đến thu hút đầu tư

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Không hình sự hóa quan hệ kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Không hình sự hóa quan hệ kinh tế

Thanh tra phát hiện sai phạm trong nhiều vụ việc nghiêm trọng

Thanh tra phát hiện sai phạm trong nhiều vụ việc nghiêm trọng

Năm 2020, có 7 người nộp lại quà tặng với giá trị 305 triệu đồng

Năm 2020, có 7 người nộp lại quà tặng với giá trị 305 triệu đồng