Ngày mai, tiêm vaccine COVID-19 liều thấp nhất cho 17 người còn lại

Ngày mai, tiêm vaccine COVID-19 liều thấp nhất cho 17 người còn lại

17 tình nguyện viên sẽ được tiêm mũi 2 Nanocovax - vaccine phòng COVID-19 với liều lượng 25 mcg.
Sức khỏe các tình nguyện viên tiêm vaccine COVID-19 liều cao nhất hiện thế nào?

Sức khỏe các tình nguyện viên tiêm vaccine COVID-19 liều cao nhất hiện thế nào?

Sức khỏe của các tình nguyện viên tiêm vaccine liều cao nhất 75mcg ra sao?

Sức khỏe của các tình nguyện viên tiêm vaccine liều cao nhất 75mcg ra sao?

Sức khỏe của các tình nguyện viên tiêm vaccine liều cao nhất 75mcg

Sức khỏe của các tình nguyện viên tiêm vaccine liều cao nhất 75mcg

Giám sát y tế khép kín với người nhập cảnh, tin 'đặc biệt' về 11 ca mắc COVID-19 ở Việt Nam

Giám sát y tế khép kín với người nhập cảnh, tin 'đặc biệt' về 11 ca mắc COVID-19 ở Việt Nam

Tiêm vaccine phòng Covid-19 liều cao nhất cho tình nguyện viên

Tiêm vaccine phòng Covid-19 liều cao nhất cho tình nguyện viên

Ba nữ tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 liều cao nhất

Ba nữ tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 liều cao nhất

3 người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam liều cao nhất

3 người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Việt Nam liều cao nhất

3 nữ tình nguyện viên bắt đầu tiêm vắcxin Nanocovax liều cao nhất

3 nữ tình nguyện viên bắt đầu tiêm vắcxin Nanocovax liều cao nhất

Ngày mai, tiêm vaccine Nanocovax liều cao nhất cho ba người tình nguyện

Ngày mai, tiêm vaccine Nanocovax liều cao nhất cho ba người tình nguyện

Ngày mai, 3 tình nguyện viên được tiêm liều cao nhất vaccine COVID-19 Việt Nam

Ngày mai, 3 tình nguyện viên được tiêm liều cao nhất vaccine COVID-19 Việt Nam

Ngày 12/1, tiêm vắc xin COVID-19 của Việt Nam liều cao nhất cho 3 người tình nguyện

Ngày 12/1, tiêm vắc xin COVID-19 của Việt Nam liều cao nhất cho 3 người tình nguyện

Ngày mai, Việt Nam thử nghiệm vắc xin Nanocovax liều cao nhất

Ngày mai, Việt Nam thử nghiệm vắc xin Nanocovax liều cao nhất

Ngày 12/1, tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax liều cao nhất

Ngày 12/1, tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax liều cao nhất