Nguồn gốc địa danh Lào Cai ít ai biết

Nguồn gốc địa danh Lào Cai ít ai biết

Từ tháng 11/1950, tên tỉnh Lào Cai được thống nhất gọi cho đến ngày nay.
Nguồn gốc địa danh Lào Cai

Nguồn gốc địa danh Lào Cai