Những hình ảnh về hoạt động của các đại biểu Đảng bộ Quân đội tại Đại hội XIII của Đảng

Những hình ảnh về hoạt động của các đại biểu Đảng bộ Quân đội tại Đại hội XIII của Đảng

Giữ vững thế chủ động, chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc phòng và lợi ích quốc gia

Giữ vững thế chủ động, chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc phòng và lợi ích quốc gia

Công an, Quân đội chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức

Công an, Quân đội chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức

Cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến mang tầm chiến lược

Cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến mang tầm chiến lược

125 đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng

125 đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng

Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu quân đội dự Đại hội

Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu quân đội dự Đại hội

Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu quân đội dự Ðại hội XIII của Ðảng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại

Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng

Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng

Tô thắm thêm vẻ đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng dân

Tô thắm thêm vẻ đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng dân

Quân ủy Trung ương gặp mặt 125 đại biểu quân đội dự Đại hội Đảng

Quân ủy Trung ương gặp mặt 125 đại biểu quân đội dự Đại hội Đảng

Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu quân đội dự Đại hội XIII của Đảng

Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu quân đội dự Đại hội XIII của Đảng

Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc

Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc

Quân ủy T.Ư gặp mặt 125 đại biểu Quân đội dự Đại hội Đảng XIII

Quân ủy T.Ư gặp mặt 125 đại biểu Quân đội dự Đại hội Đảng XIII

Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng

Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu Quân đội dự Đại hội XIII của Đảng

Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác

Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác

Cuốn sách góp phần phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự

Cuốn sách góp phần phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự

Cuốn sách khẳng định những giá trị cốt lõi của Bộ đội Cụ Hồ

Cuốn sách khẳng định những giá trị cốt lõi của Bộ đội Cụ Hồ

Cuốn sách đúc kết những giá trị lý luận và thực tiễn về xây dựng quân đội

Cuốn sách đúc kết những giá trị lý luận và thực tiễn về xây dựng quân đội