Tìm số còn thiếu điền vào ô trống

Tìm số còn thiếu điền vào ô trống

Người chơi hãy tìm quy luật để xác định số bị ẩn trong bài toán sau.