Bất ngờ về 'xuất phát điểm' những tập đoàn nổi tiếng thế giới

Bất ngờ về 'xuất phát điểm' những tập đoàn nổi tiếng thế giới

Ít người biết trước đây Amazon mới chỉ là một hiệu sách còn Samsung chỉ là một hàng tạp hóa. Hãy chứng kiến...