Việt Nam quyết liệt ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm mua bán người

Việt Nam quyết liệt ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm mua bán người

Lợi dụng quyền tự do ra nước ngoài của công dân và các chính sách mở cửa hội nhập của Nhà nước về việc đưa...
Đấu tranh với tội phạm mua bán người ở TP Hồ Chí Minh

Đấu tranh với tội phạm mua bán người ở TP Hồ Chí Minh