Hà Nam tích cực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở

Hà Nam tích cực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở

Với phương châm 'Nhà nước hỗ trợ, hộ gia đình thực hiện xây dựng, cộng đồng giúp đỡ', những năm qua, tỉnh...