Mùng 4 Tết, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ tắc dài hàng km

Mùng 4 Tết, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ tắc dài hàng km

Chiều nay 15/2 (mùng 4 Tết), người dân ở khắp các tỉnh thành quay trở lại Thủ đô khiến cho nhiều tuyến...
Những dự án BOT thu phí nhiều nhất năm 2020

Những dự án BOT thu phí nhiều nhất năm 2020

Bất chấp dịch COVID-19, BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn đạt doanh thu lớn

Bất chấp dịch COVID-19, BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn đạt doanh thu lớn

'Mở thêm làn cao tốc Pháp Vân sẽ gây áp lực quy hoạch đô thị'

'Mở thêm làn cao tốc Pháp Vân sẽ gây áp lực quy hoạch đô thị'

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Pháp Vân-Cầu Giẽ mở rộng 8-10 làn: Đừng vội vàng

Pháp Vân-Cầu Giẽ mở rộng 8-10 làn: Đừng vội vàng

Không nên mở rộng cao tốc Pháp Vân lên 8 - 10 làn xe

Không nên mở rộng cao tốc Pháp Vân lên 8 - 10 làn xe

Đầu tư BOT trên đường hiện hữu: Đừng xé rào...

Đầu tư BOT trên đường hiện hữu: Đừng xé rào...

Bộ GTVT và doanh nghiệp đề nghị 'nới' quy định để gỡ khó cho BOT giao thông

Bộ GTVT và doanh nghiệp đề nghị 'nới' quy định để gỡ khó cho BOT giao thông

Mở cao tốc Pháp Vân lên 10 làn xe, thêm áp lực ùn tắc cửa ngõ phía Nam

Mở cao tốc Pháp Vân lên 10 làn xe, thêm áp lực ùn tắc cửa ngõ phía Nam

Đề xuất mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 8 đến 10 làn xe

Đề xuất mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 8 đến 10 làn xe

Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Pháp Vân-Cầu Giẽ mở rộng 8-10 làn: Chỉ rõ mâu thuẫn

Pháp Vân-Cầu Giẽ mở rộng 8-10 làn: Chỉ rõ mâu thuẫn

Đề xuất mở rộng quy mô tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Doanh thu tốt, nhà đầu tư muốn mở rộng cao tốc

Doanh thu tốt, nhà đầu tư muốn mở rộng cao tốc

Lo quá tải, BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ xin mở rộng 8-10 làn

Lo quá tải, BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ xin mở rộng 8-10 làn

Đề xuất mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 8 đến 10 làn xe

Đề xuất mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 8 đến 10 làn xe

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ muốn được mở rộng lên 8 - 10 làn xe

Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ lên 8 - 10 làn xe

Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ lên 8 - 10 làn xe

Đề xuất rót 5.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10 làn xe

Đề xuất rót 5.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10 làn xe

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ mãn tải sớm, đề xuất mở rộng 10 làn xe

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ mãn tải sớm, đề xuất mở rộng 10 làn xe

Nhà đầu tư xin mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10 làn xe

Nhà đầu tư xin mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên 10 làn xe

Mãn tải sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được đề xuất mở rộng lên 10 làn xe

Mãn tải sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được đề xuất mở rộng lên 10 làn xe

Ngân sách eo hẹp, Bộ Giao thông đề nghị 'nới' quy định để gỡ khó cho BOT giao thông

Ngân sách eo hẹp, Bộ Giao thông đề nghị 'nới' quy định để gỡ khó cho BOT giao thông

Ngân sách eo hẹp, Bộ Giao thông đề nghị 'nới' quy định để gỡ khó cho BOT giao thông

Ngân sách eo hẹp, Bộ Giao thông đề nghị 'nới' quy định để gỡ khó cho BOT giao thông

Mãn tải quá sớm, BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ 'cầu cứu'

Mãn tải quá sớm, BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ 'cầu cứu'