5 ô tô va chạm liên hoàn, cầu Vĩnh Tuy ùn tắc kéo dài

5 ô tô va chạm liên hoàn, cầu Vĩnh Tuy ùn tắc kéo dài

Vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô tại khu vực cầu Vĩnh Tuy khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc...
5 ô tô tông liên hoàn, xe cộ chôn chân trên cầu Vĩnh Tuy trong nhiều giờ

5 ô tô tông liên hoàn, xe cộ chôn chân trên cầu Vĩnh Tuy trong nhiều giờ

Cầu Vĩnh Tuy ùn tắc sau vụ 5 ôtô tông liên hoàn

Cầu Vĩnh Tuy ùn tắc sau vụ 5 ôtô tông liên hoàn

Phương tiện ùn dài trên cầu Vĩnh Tuy vì 4 ô tô 'dồn toa'

Phương tiện ùn dài trên cầu Vĩnh Tuy vì 4 ô tô 'dồn toa'

Cầu Vĩnh Tuy ùn tắc vì 2 ôtô gặp sự cố

Cầu Vĩnh Tuy ùn tắc vì 2 ôtô gặp sự cố

Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Hà Nội: Khởi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Hà Nội: Khởi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2

Hà Nội khởi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Hà Nội khởi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Hà Nội: Khởi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng

Hà Nội: Khởi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng

Chính thức động thổ, khởi công dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Chính thức động thổ, khởi công dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Hà Nội khởi công xây dựng cầu 2.538 tỷ đồng vượt sông Hồng

Hà Nội khởi công xây dựng cầu 2.538 tỷ đồng vượt sông Hồng

Hà Nội: Khởi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng

Hà Nội: Khởi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2