Hà Nội gắn biển công trình trường học chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội gắn biển công trình trường học chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 18/1 quận Ba Đình...
Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIII của Đảng

Tập trung cao điểm các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tập trung cao điểm các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chỉnh trang đô thị phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán

Chỉnh trang đô thị phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán

Hà Nội lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hà Nội thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đảm bảo an ninh, an toàn cho Ðại hội XIII của Ðảng

Đảm bảo an ninh, an toàn cho Ðại hội XIII của Ðảng

Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII