Tòa nhà chọc trời cao nhất châu Âu

Tòa nhà chọc trời cao nhất châu Âu

Cao hơn Landmark 81 của Việt Nam chỉ 1m, Lakhta Center là tòa nhà cao nhất tại châu Âu.