Âu Dương Na Na bị chỉ trích vì thái độ kém duyên

Âu Dương Na Na bị chỉ trích vì thái độ kém duyên

Hình ảnh của 'công chúa cello' bị ảnh hưởng không nhỏ vì hành xử thiếu lễ độ với đàn anh Trần Vỹ Đình.